back to start page

z archiwum Akademii Młodych Uczonych (Polskiej Akademii Nauk)

zdjęcia z zasobów Polskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Forum Akademii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej (Warszawa, 21-22 X 2014)

Forum Akademii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej (Warszawa, 21-22 X 2014)

Forum Akademii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej (Warszawa, 21-22 X 2014)

Forum Akademii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej (Warszawa, 21-22 X 2014)

Forum Akademii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej (Warszawa, 21-22 X 2014)

Forum Akademii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej (Warszawa, 21-22 X 2014)

Forum Akademii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej (Warszawa, 21-22 X 2014)

pierwsze spotkanie delegacji AMU z (wice)Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW, 2 IV 2014)back to start page