back to start page

Prof. dr hab. med. Bartosz Karaszewski


Bieżąca praca:

- Kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (od 1 XI 2014)

- Kierownik i Ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (od 1 X 2014)
 

Wybrane osiągnięcia:

Wybrane etapy edukacji oraz kariery naukowej i klinicznej:

LEKARZ: Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku / Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (z wyróżnieniem i medalem "Primus Inter Pares"€ dla najlepszych absolwentów Uczelni); Najważniejsze nagrody €žstudenckie€: pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego studenta Polski Primus Inter Pares pod patronatem Prezydenta RP i Ministrów Rządu RP, laureat "Ogólnopolskiego Konkursu dla Ambitnej i Przedsiębiorczej Młodzieży Akademickiej - Europrimus" pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP.

DOKTORAT: tytuł pracy doktorskiej: "Metabolic disturbances in brain ischaemic regions in an experimental model and in humans" (główna publikacja okołodoktoratowa: Karaszewski i wsp.: Annals of Neurology 2006), Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku / Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dziedzina-specjalność: nauki medyczne - medycyna - neurologia kliniczna, neurochemia, neurobiologia molekularna; uwagi: z wyróżnieniem; doktorat zrealizowany w ramach programu stypendialnego Unii Europejskiej Marie Curie (University of Edinburgh, Wielka Brytania; Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale, Paryż, Francja) oraz grantu "promotorskiego" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Akademia Medyczna w Gdańsku / Gdański Uniwersytet Medyczny);
Nagrody związane z pracą doktorską…: nagroda Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk za "€žnajwybitniejsze prace doktorskie obronione w instytucjach naukowych w Polsce"€ w dziedzinie nauk biomedycznych (Nagroda im. Aurelii Baczko), Nagroda Indywidualna Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe w 2006 roku, Nagroda Indywidualna I-go Stopnia Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku (Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), stypendia Unii Europejskiej w ramach Marie Curie Activities na realizację doktoratu, stypendium naukowe doktorskie AM w Gdańsku (Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).

STUDIA MENEDŻERSKIE - PODYPLOMOWE: Wydział Nauk Ekonomicznych UWM; rok uzyskania dyplomu: 2010; tytuł pracy dyplomowej: "Organizacja prowadzenia badań naukowych oraz promowanie innowacyjności: podstawowe zadania organów władzy w planowaniu długofalowego rozwoju społeczeństwa"€.

SPECJALISTA NEUROLOG: tytuł specjalisty - 2010 r. (egzamin państwowy)

DOKTOR HABILITOWANY: tytuł rozprawy habilitacyjnej: "UDAR NIEDOKRWIENNY MOZGU: ZASTOSOWANIE WYBRANYCH TECHNIK SPEKTROMETRYCZNYCH I OBRAZOWYCH W BADANIACH PATOMECHANIZMOW CHOROBY I POSTEPOWANIU KLINICZNYM" (cykl 8 publikacji wraz z opracowaniem książkowym zawierającym m.in. dyskusję nad zawartością… poszczególnych składowych cyklu), Wydział‚ Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dziedzina-specjalność: nauki medyczne - medycyna - neurologia; data uzyskania stopnia dra hab.: 17 maja 2012 r. (wszczęcie przewodu habilitacyjnego w maju 2011 r. /wówczas obowiązywał tzw. stary - bardziej czasochłonny tryb uzyskiwania stopnia/); uwagi: z wyróżnieniem.
Najważniejsze nagrody za habilitację: Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP, Nagroda Ministra Zdrowia RP.

PROFESOR NADZWYCZAJNY Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: od 1 kwietnia 2014 r.

PROFESOR "tytularny"


Pierwszy (lub jedyny) autor artykułów opublikowanych między innymi (IF >5) w:
- Annals of Neurology (IF'2014 =9,977)
- Brain (IF'2014 =9,196)
- Neurology (IF'€™2014 =8,185)
- Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (IF'€™2014 =6,807)
- Trends in Cognitive Sciences (IF'2014 =21,965)
- Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (IF'2014 =5,407)


Doświadczenia naukowe i kliniczne uzyskane w ośrodkach zagranicznych (dot. tylko długoterminowych):

Liczne zagraniczne pobyty stypendialne / staże / zatrudnienie w czołowych europejskich ośrodkach naukowych i naukowo-klinicznych: Wielka Brytania: University College London - Institute of Neurology z National Hospital for Neurology and Neurosurgery, University of Edinburgh - Division of Clinical Neurosciences oraz Brain Imaging Research Centre, Francja: Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM) Paris, Norwegia: University of Oslo - Department of Chemistry


Znajomość języków obcych: angielski - zaawansowany (proficiency), włoski - zaawansowany, niemiecki - komunikatywny, rosyjski - komunikatywny, łaciński - medyczny


Miscellanea:

- członek Jury w trzeciej i czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu dla "wybitnych młodych lekarzy" - "€žSupertalent medycyny" (2016, 2017)
- członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie neurologii (Centrum Egzaminów Medycznych) - od 2016 r.
- w przeszłości - koordynator krajowy (i uczelniany) Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM)
- członek 6-osobowej Kapituły Nagrody im. Jerzego Konorskiego (Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Komitetu Neurobiologii PAN) na najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii (2014)
- członek 3-osobowej kapituły oceniającej wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej Gdańskiego Oddziału PAN dla młodych naukowców
- inicjator powstania i pierwszy przewodniczący stowarzyszenia Klub Młodych Intelektualistów (stowarzyszenie młodych naukowców, członkostwo przyznawano na podstawie osiągnięć naukowych)
- brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów w wioślarstwie
 

back to start page